Počet záznamov: 1  

Vodný plán Slovenska

  1. Gajdová, Jana Vodný plán Slovenska / Jana Gajdová. -- Nová spoločná vodná politika EÚ. Vodný plán Slovenska ako prvý výstup implementačného procesu pri zavádzaní spoločnej vodnej politiky členských štátov EÚ v Slovenskej republike. Výnimky z dosiahnutia environmentálnych cieľov. Realizácia programu opatrení, náklady na opatrenia.

    In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. -- ISSN 0322-886X. -- Roč. 53, č. 3-4 (2010), s. 4-5

    I. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Roč. 53, č. 3-4 (2010), s. 4-5

    628.1/.3
    BA004