Počet záznamov: 1  

Riadenie toku hotovosti v podniku

  1. Klučka, Jozef Riadenie toku hotovosti v podniku / Jozef Kľučka. -- Obr., tab. -- Tok hotovosti (cash flow). Výplata a príjem hotovosti. Výpočet toku hotovosti. Ukazovatele s priamou vypovedacou hodnotou - ukazovatele likvidity. Ukazovatele rentability. Riadenie toku hotovosti - cash management.

    In Finančný manažment a controlling v praxi. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- ISSN 1337-7574. -- Č. 3 (2010), s. 148-152

    I. Finančný manažment a controlling v praxi. -- Č. 3 (2010), s. 148-152

    658.15
    BA004
Počet záznamov: 1