Počet záznamov: 1  

Rodina - primárna výchovná inštitúcia

  1. Pasternáková, Lenka Rodina - primárna výchovná inštitúcia : ...spojnica medzi jedincom a spoločnosťou / Lenka Pasternáková. -- Bibliogr. odkazy - Rodina ako spoločenská skupina, ktorá plní úlohy voči svojim členom aj voči spoločnosti. Rodičovské práva a povinnosti podľa § 28 Zákona o rodine. Prepojenosť funkcie rodiny a starostlivosť o deti. Socializačné roviny. Funkčná a dysfunkčná rodina.

    In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1336-9849. -- Č. 3 (2010), s. 17-20

    I. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Č. 3 (2010), s. 17-20

    316.3
    BA004
Počet záznamov: 1