Počet záznamov: 1  

Standardisation and its role in securing the Lisabon agenda

 1. Orviská, Marta Standardisation and its role in securing the Lisabon agenda / Marta Orviská, John Hudson. -- Tab. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Štandardizácia je zásadným, ale pomerne podceňovaným prvkom európskej integrácie. V ostatných rokoch sa stáva motorom prehlbovania miery integrácie, čo je dôležité v čase, keď iné nástroje, ako napríklad ústava EÚ, zlyhávajú. Tento pozitívny proces môže byť dôsledkom "neviditeľnosti" procesov štandardizácie, ale aj skutočnosti, že je to oblasť, kde pôsobia experti a nie politika. Napriek všetkým úspechom a významnej úlohe, ktorú štandardy a štandardizácia hrajú pri podpore rozvoja spoločného trhu, môžeme konštatovať, že proces rozvoja štandardizácie "de iure" je stále pomalý.

  In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. -- ISSN 1336-8818. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 53-63

  I. Hudson, John
  II. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 53-63

  339.92
  BA004
Počet záznamov: 1