Počet záznamov: 1  

Some possible relationships between the euro implementation and changes in the tax systems

  1. Široký, Jan Some possible relationships between the euro implementation and changes in the tax systems / Jan Široký. -- Grafy, tab. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Zhodnotenie dopadu prijatia eura na daňové systémy. Vývoj makroekonomických ukazovateľov pôvodných členov eurozóny po prijatí eura. Analýza vývoja v Slovinsku.

    In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. -- ISSN 1336-8818. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 133-143

    I. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 133-143

    336.2
    BA004
Počet záznamov: 1