Počet záznamov: 1  

Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia

  1. Hulajová, Ľubica Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia / Ľubica Hulajová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Kurz Obchodné rokovania v agličtine určený študentom 3. a 4. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia. Rozširovanie komunikatívnych zručností študentov.

    In Lingua Summit 2009 : "Jazykové výzvy 21. storočia" : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexadra Dubčeka v Trenčíne, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-8075-438-9. -- S. 106-108

    I. Lingua Summit 2009 : "Jazykové výzvy 21. storočia" zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. -- S. 106-108

    378
    BA004
Počet záznamov: 1