Počet záznamov: 1  

Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí - ich štruktúra a význam

  1. Kraus, Michal Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí - ich štruktúra a význam / Michal Kraus. -- Obr. -- Bibliogr. odkazy - Európsky štatistický systém (European statistical system – ESS) s cieľom poskytovať komparatívne štatistiky na európskej úrovni. ESS poníma Eurostat ako štatistické kancelárie, ministerstvá, agentúry a centrálne banky, ktoré zhromaždujú oficiálne štatistiky členských štátov EU, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska. Členské štáty zhromažďujú a vytvárajú štatistiky ako pre národné zámery, tak aj pre účely Európskej Únie. ESS funguje ako systém, v ktorom je úlohou Eurostatu udávať smer harmonizácii štatistík v úzkej spolupráci s národnými štatistickými orgánmi. Štyri skupiny štatistických indikátorov politiky EÚ - štrukturálne indikátory, euro indikátory, indikátory trvaloudržateľného rozvoja, indikátory zamestnanosti a sociálnej politiky.

    In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2856-6. -- S. 190-194

    I. Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2009. -- S. 190-194

    311
    BA004