Počet záznamov: 1  

Aplikácia analýzy v evaluačnom procese vzdelávania

  1. Antalová, Mária Aplikácia analýzy v evaluačnom procese vzdelávania / Mária Antalová. -- Sch. -- Bibliogr. odkazy

    In Metodologické otázky analýzy v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2001 : zborník z celoštátneho vedeckého seminára. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. -- 269 s. : sch., tab.. -- ISBN ISBN 80-225-1533-7. -- S. 174-181

    I. Metodologické otázky analýzy v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2001 : zborník z celoštátneho vedeckého seminára. -- S. 174-181
    BA004