Počet záznamov: 1  

Novinky z EU

  1. Karel, Ondřej Novinky z EU / Ondřej Karel. -- Obr. -- Dňa 1.decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, ktorá významne posilňuje právomoc základných orgánov EÚ. Nové zloženie Európskej komisie pre obdobie 2010-2014. Plán dlhodobej stratégie nazvaný Európa 2020. Dňa 17.novembra 2009 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, právo zmluvných záväzkových vzťahov (Rím I). Rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) o nesplnení povinnosti ČR transformovať smernicu č. 2003/41/ES (IORP) do národného práva. V priebehu španielského predseníctva v Rade EÚ pokračujú návrhy Smernice o zásadách antidiskriminačnej legislatívy.

    In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. -- Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. -- ISSN 0032-2393. -- Roč. 87, č. 1 (2010), s. 33

    I. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. -- Roč. 87, č. 1 (2010), s. 33

    339.92
    BA004
Počet záznamov: 1