Počet záznamov: 1  

Finanční deriváty

  1. Uhman, Jiří Finanční deriváty / Jiří Uhman. -- Sch. -- Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy - Vymedzenie pojmu finančný derivát. Delenie klasických finančných derivátov podľa P. Dvořáka. Delenie moderných štruktúrovaných produktov podľa M. Svobodu. Základná charakteristika vybraných finančných nástrojov: futures, forwardy, swapy, opcie. Rozdiely medzi futures a forwardmi. Delenie moderných štruktúrovaných produktov podľa finančnej páky a rizikovosti.

    In Finance a management v teorii a praxi : (sborník příspěvků z konference) : Ústí nad Labem, 30. dubna 2009. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. -- 95 s. : diagr., grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-7414-191-1. -- S. 3-13

    I. Finance a management v teorii a praxi : (sborník příspěvků z konference) Ústí nad Labem, 30. dubna 2009. -- S. 3-13

    336.76
    BA004