Počet záznamov: 1  

Profesionálna príprava zrakovo postihnutej mládeže ako prevencia sociálno-patologických javov

 1. Hajduová, Zuzana Profesionálna príprava zrakovo postihnutej mládeže ako prevencia sociálno-patologických javov / Zuzana Hajduová, Katarína Majcherová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Súčasný stav starostlivosti o zrakovo postihnutých. Vplyv informačných technológií na vzdelávanie a život ľudí so zrakovým postihnutím. Profesionálna príprava zrakovo postihnutej mládeže. Spojená internátna škola v Levoči. Slovenská knižnica pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Rekvalifikačné kurzy pre zrakovo postihnutých.

  In Drogová prevencia v sociálnej práci : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 20.11.2009 v Košiciach. -- Košice : Košický samosprávny kraj, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-970251-8-2. -- S. 137-140

  I. Majcherová, Katarína
  II. Drogová prevencia v sociálnej práci : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 20.11.2009 v Košiciach. -- S. 137-140

  37
  BA004