Počet záznamov: 1  

Je eurozóna optimálnou menovou oblasťou?

  1. Střelecká, Zdenka Je eurozóna optimálnou menovou oblasťou? / Zdenka Střelecká. -- Grafy. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok je zameraný na charakteristiku faktorov ovplyvňujúcich postavenie krajiny ako člena menovej únie. Prínosy a náklady vstupujúcej krajiny závisia nielen od mobility pracovnej sily a flexibility cien a miezd, ale aj od stupňa otvorenosti danej krajiny a úrovne štrukturálnej a reálnej konvergencie. Európska menová únia nie je optimálnou menovou oblasťou, avšak aj napriek tomuto faktu prináša členským krajinám viac prínosov ako nákladov. Reálna konvergencia členských krajín eurozóny (EU27=100) v roku 2008.

    In FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10.-11. marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. -- CD-ROM : diagr., grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-970244-2-0. -- S. [1-11]

    I. FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 10.-11. marec 2010. -- S. [1-11]

    339.73
    BA004