Počet záznamov: 1  

Odchýlky od racionality u investorov

  1. Pilch, Ctibor Odchýlky od racionality u investorov / Ctibor Pilch. -- Res. slov. bibliogr. odkazy - Príspevok poskytuje obraz o teórii behaviorálnych financií ako o relevantnej a plnohodnotnej finančníckej teórii. Zároveň chce poukázať na fenomén psychológie ako na nevyhnutnú súčasť ekonómie a financií. Investori systematicky ignorujú abstraktné, štatistické informácie a preceňujú náhodné a extrémne informácie. Robia z krátkodobých udalostí dlhodobé závery. Zároveň vykazujú vo svojom správaní veľkú dávku konzervatívnosti. Najčastejšie príčiny neracionálneho správania.

    In FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10.-11. marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. -- CD-ROM : diagr., grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-970244-2-0. -- S. [1-10]

    I. FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 10.-11. marec 2010. -- S. [1-10]

    336.76
    BA004
Počet záznamov: 1