Počet záznamov: 1  

Začleňovanie SR do EÚ

  1. Hontyová, Kajetána Začleňovanie SR do EÚ : ciele a dosiahnuté výsledky / Kajetana Hontyová. -- Bibliogr. odkazy

    In Systémové podmienky transformácie slovenskej ekonomiky v procese globalizácie : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 19.-20.9.2002. -- Bratislava : Ekonóm, 2003. -- 409 s. : diagr., grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 80-225-1658-9. -- S. 103-109

    I. Systémové podmienky transformácie slovenskej ekonomiky v procese globalizácie : medzinárodná vedecká konferencia Bratislava, 19.-20.9.2002. -- S. 103-109
    BA004
Počet záznamov: 1