Počet záznamov: 1  

Transformačné procesy v systémoch vysokoškolského vzdelávania

  1. Čaplánová, Anetta Transformačné procesy v systémoch vysokoškolského vzdelávania : (skúsenosti Maďarska a Lotyšska) / Anetta Čaplánová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Nové trendy v ekonomickom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej konferencie 10.-11. septembra 2001. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. -- 140 s.. -- ISBN ISBN 80-225-1516-7. -- S. 69-77

    I. Nové trendy v ekonomickom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej konferencie 10.-11. septembra 2001. -- S. 69-77
    BA004