Počet záznamov: 1  

Nové trendy v písaní diplomových prác - rešpektovanie medzinárodných noriem a štandardov

  1. Gonda, Vladimír Nové trendy v písaní diplomových prác - rešpektovanie medzinárodných noriem a štandardov / Vladimír Gonda. -- Res. nem., slov. Bibliogr. odkazy

    In Nové trendy v ekonomickom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej konferencie 10.-11. septembra 2001. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. -- 140 s.. -- ISBN ISBN 80-225-1516-7. -- S. 78-89

    I. Nové trendy v ekonomickom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej konferencie 10.-11. septembra 2001. -- S. 78-89
    BA004
Počet záznamov: 1