Počet záznamov: 1  

Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov

 1. Škorík, Peter Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov / Peter Škorík, Andrej Štefánik. -- Obr., sch. -- Res. angl. - Simulácia a vizualizácia ako zdroj informácií na zobrazenie reálnych dejov simulovaného výrobného, či logistického systému. Rôzne prístupy simulácie výrobných systémov a implementácia imerzívnych technológií v rámci výroby. Využitie trojrozmerného zobrazenia vytvoreného modelu. Výsledky výskumu.

  In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. -- Žilina : SLCP, 2010. -- ISSN 1335-5961. -- Roč. 11, č. 1 (2010), s. 13-15

  I. Štefánik, Andrej
  II. Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku dvojmesačník Slovenského centra produktivity. -- Roč. 11, č. 1 (2010), s. 13-15

  330.45
  BA004