Počet záznamov: 1  

Vnútropodnikový manažment výroby

 1. Dupaľ, Andrej Vnútropodnikový manažment výroby / Andrej Dupaľ, Júlia Rakovská. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 199 s. [9,670 AH]. -- ISBN 978-80-225-2880-1

  I. Rakovská, Júlia
  II. Stern, Juraj
  III. Papula, Jozef
  IV. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))

  658.5
  BA004

Počet záznamov: 1