Počet záznamov: 1  

Niekoľko námetov k obsahovej stránke výučby cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

  1. Přívarová, Magdaléna Niekoľko námetov k obsahovej stránke výučby cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Magdaléna Přívarová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Vzdelávanie v novom miléniu : prínos cudzích jazykov pre humanizáciu vysokoškolského vzdelávania. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. -- ISBN ISBN 80-225-1520-5. -- S. 199-201

    I. Vzdelávanie v novom miléniu : prínos cudzích jazykov pre humanizáciu vysokoškolského vzdelávania. -- S. 199-201
    BA004
Počet záznamov: 1