Počet záznamov: 1  

Small and medium-size agrarian companies in Slovakia

  1. Šúbertová, Elena Small and medium-size agrarian companies in Slovakia / Elena Šúbertová. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty a 10. výročia založenia univerzity : Banská Bystrica, 7.-8.2.2002. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 80-8055-639-3

    I. Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty a 10. výročia založenia univerzity Banská Bystrica, 7.-8.2.2002
    BA004
Počet záznamov: 1