Počet záznamov: 1  

Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb

  1. Gúčik, Marián Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb / Marian Gúčik a kolektív. -- Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2009. -- 120 s. : obr., príl., sch., slovník, tab. -- Bibliogr. odkazy - Vysokoškolské skriptá Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. -- ISBN 978-80-8083-839-3

    65.012.4
    BA004