Počet záznamov: 1  

Hospodárske opatrenia vlády podľa volebného marketingu

  1. Hölcz, Róbert Hospodárske opatrenia vlády podľa volebného marketingu / Róbert Hölcz. -- Obr. -- Nástroje fiškálnej a menovej politiky v rámci hospodárskeho mechanizmu. Rozpočtový deficit a nezamestnanosť. Opatrenia na vyvedenie našej ekonomiky z krízy. Zaujímavé témy volebných programov. Investovanie do budovania domácej infraštruktúry. Alternatívne zmeny hospodárskej politiky.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : MF MEDIA, 2010. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 10, č. 4 (2010), s. 10-11

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 10, č. 4 (2010), s. 10-11

    338.22/.23
    BA004
Počet záznamov: 1