Počet záznamov: 1  

Porušenie pracovnej disciplíny, peňažné sankcie

  1. Bedlovičová, Danica Porušenie pracovnej disciplíny, peňažné sankcie / Danica Bedlovičová. -- Konkretizácia výpovedného dôvodu pre porušenie pracovnej disciplíny môže byť rôzna, ale musí byť uvedená vždy tak, aby zamestnancovi bolo zrejmé, ktoré porušenie pracovnej disciplíny sa mu vytýka a čo je teda dôvodom zrušenia pracovného pomeru.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-060X. -- Č. 5 (2010), s. 5-9

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Č. 5 (2010), s. 5-9

    331.108
    BA004
Počet záznamov: 1