Počet záznamov: 1  

Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, antidiskriminácia

  1. Slaninková, Katarína Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, antidiskriminácia / Katarína Slaninková. -- Rodová rovnosť - rovnoprávnosť mužov a žien. Princíp rovnakého zaobchádzania, dodržiavanie zásad. Rovnosť príležitosti žien a mužov ako súčasť koncepcie rovnosti. Rodové rozdiely v pracovnom a verejnom živote. Situácia žien a mužov v EÚ.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-060X. -- Č. 5 (2010), s. 66-69

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Č. 5 (2010), s. 66-69

    316.3
    BA004
Počet záznamov: 1