Počet záznamov: 1  

Konflikt náš každodenný

  1. Kopčíková, Mária Konflikt náš každodenný / Mária Kopčíková. -- Konflikty na pracovisku, príčiny pracovných konfliktov. Dlhodobé konflikty. Stratégie riešenia konfliktov. Vyjednávanie, spôsoby vyjednávania. Základné rozdiely medzi spoluprácou a súperením.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-060X. -- Č. 5 (2010), s. 76-80

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Č. 5 (2010), s. 76-80

    331.109
    BA004
Počet záznamov: 1