Počet záznamov: 1  

Henry Ford

  1. Marek, J. Henry Ford : bojovník proti kríze / J. Marek. -- Obr. -- Situácia, ktorú opísal Henry Ford po prvej svetovej vojne v Amerike a v Európe. Hospodárska kríza a narušenie rovnováhy medzi predajom a nákupom tovaru. Spôsob hľadania finančných a materiálových rezerv. Riešenie krízového problému Henryho Forda. Prispôsobovanie sa podnikového riadenia danému ekonomickému vývoju.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : MF MEDIA, 2010. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 10, č. 4 (2010), s. 56-59

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 10, č. 4 (2010), s. 56-59

    338.12
    BA004
Počet záznamov: 1