Počet záznamov: 1  

[Ekonometrické modelovanie s aplikáciami]

  1. Szomolányi, Karol [Ekonometrické modelovanie s aplikáciami] / Karol Szomolányi. -- Recenzia na knihu, ktorá ako celok ponúka systematicky a zrozumiteľne podaný prehľad základných metód ekonometrie využívaných pre rôzne typy modelov a aplikovaných na rozsiahlom množstve úloh s reálnymi údajmi a tým predstavuje vyvážený vzťah medzi teoretickým výkladom a aplikáciami. - Recenzia na: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami / Lukáčiková, Adriana ; Lukáčik, Martin ; Ivaničová, Zlatica. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. -- 343 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2614-2

    In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2009. -- ISSN 1336-3514. -- Roč. 7, č. 2 (2009), s. 166-167

    I. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Roč. 7, č. 2 (2009), s. 166-167

    519.86
    BA004