Počet záznamov: 1  

Slovenské podniky v kontexte EÚ - výsledky prieskumu II. Zmeny po vstupe SR do EÚ

  1. Vokounová, Dana Slovenské podniky v kontexte EÚ - výsledky prieskumu II. Zmeny po vstupe SR do EÚ / Dana Vokounová. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0251/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického marketingového inštrumentária - Výsledky prieskumu -Zmeny po vstupe SR do EÚ. Pozitívne a negatívne zmeny. Nové obmedzenia v súvislosti s reguláciami v EÚ. Silné a slabé stránky slovenských podnikov.

    In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. -- ISSN 1337-7493. -- Roč. 2, č. 8 (2009), s. 133-142

    I. Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 2, č. 8 (2009), s. 133-142

    338.1
    BA004
Počet záznamov: 1