Počet záznamov: 1  

[Techniky predaja]

  1. Tajtáková, Mária [Techniky predaja] / Mária Tajtáková. -- Recenzia na publikáciu, ktorá je členená na 13 kapitol a ktorá ponúka užitočné prístupy k novým technikám predaja v podmienkach súčasného trhu. - Recenzia na: Techniky predaja / Kita, Pavol ; Lipianska, Júlia. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. -- 169 s. [9,01 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2667-8

    In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. -- ISSN 1337-7493. -- Roč. 2, č. 8 (2009), s.163-164

    I. Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 2, č. 8 (2009), s.163-164

    339.18
    BA004
Počet záznamov: 1