Počet záznamov: 1  

Investičné správanie Slovákov a jeho modelovanie pomocou štrukturálnych rovníc

  1. Baláž, Vladimír Investičné správanie Slovákov a jeho modelovanie pomocou štrukturálnych rovníc / Vladimír Baláž. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Modelovanie vybraných psychologických determinantov investičného správania na Slovensku. Analýza významu postojov voči riziku a vybrané emocionálne a demografické determinanty investičného správania.

    In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 58, č. 2 (2010), s. 109-125

    I. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 58, č. 2 (2010), s. 109-125

    330.322
    BA004
Počet záznamov: 1