Počet záznamov: 1  

Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku

  1. Morvay, Karol Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku / Karol Morvay. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vplyv globálnej recesie na trh práce. Expanzia samozamestnávania v skorej fáze recesie. Štruktúrny posun v prospech vysokovzdelanej pracovnej sily. Rozdielny vplyv recesie v závislosti od stupňa vzdelania.

    In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 58, č. 2 (2010), s. 144-155

    I. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 58, č. 2 (2010), s. 144-155

    331.5
    BA004
Počet záznamov: 1