Počet záznamov: 1  

Zdaňovanie licenčných poplatkov s ohľadom na aplikáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušného primárneho a sekundárneho práva Európskeho spoločenstva

  1. Slivková, Dana Zdaňovanie licenčných poplatkov s ohľadom na aplikáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušného primárneho a sekundárneho práva Európskeho spoločenstva / Dana Slivková. -- Sch., tab. + Príl. -- Zdaňovanie licenčných poplatkov podľa Modelovej zmluvy OECD, podľa zákona o dani z príjmov. Zdaňovanie licenčných poplatkov vyplácaných medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov EÚ. Zdaňovanie licenčných poplatkov vyplácaných spoločnosti, ktorá je rezidentom Švajčiarskej konfederácie, ktorá je rezidentom ostrova Man. Príklady.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-0897. -- Č.9 (2010), s. 44-84

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Č.9 (2010), s. 44-84

    336.2
    BA004
Počet záznamov: 1