Počet záznamov: 1  

Profesor Ľuboš Pástor na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 1. Péliová, Jana Profesor Ľuboš Pástor na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Jana Péliová, Urban Kováč, Lukrécia Kováč Gerulová. -- Informácia z prednášky Ľuboša Pástora na tému Poučenie z krízového vývoja, ktorú zorganizovala Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Virtual Scientific Laboratories s podporou Nadácie Tatra banky.

  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 58, č. 2 (2010), s. 206-210

  I. Kováč, Urban
  II. Kováč Gerulová, Lukrécia
  III. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 58, č. 2 (2010), s. 206-210

  338.12
  BA004
Počet záznamov: 1