Počet záznamov: 1  

Podpoistenie majetku, chyba, ktorá sa nevypláca

  1. Vachálková, Ingrid Podpoistenie majetku, chyba, ktorá sa nevypláca / Ingrid Vachálková. -- Problematika podpoistenia v oblasti priemyselného a majetkového poistenia. Vymedzenie pojmov: poistná suma, poistná hodnota, nová hodnota poistenej veci, časová hodnota poistenej veci. Správne stanovenie poistnej sumy a eliminácia rizika podpoistenia. Potreba aktualizácie poistnej zmluvy v súlade s vývojom spoločnosti.

    In Finančný manažment a controlling v praxi. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- ISSN 1337-7574. -- Č. 4 (2010), s. 203-206

    I. Finančný manažment a controlling v praxi. -- Č. 4 (2010), s. 203-206

    368
    BA004
Počet záznamov: 1