Počet záznamov: 1  

Viacrozmerná analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech odvetviach krajín EÚ

  1. Bajdich, Andrej Viacrozmerná analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech odvetviach krajín EÚ / Andrej Bajdich. -- Grafy, obr., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech technologických sektoroch krajín EÚ, so zameraním na rozdiely medzi pohlaviami, pomocou základných štatistických charakteristík a s aplikáciou vhodných viacrozmerných štatistických metód - metódy hlavných komponentov a zhlukovej analýzy. Porovnanie výsledkov jednotlivých krajín EÚ v daných sektoroch.

    In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 137 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2848-1. -- S. 124-137

    I. Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. -- S. 124-137

    331.5
    BA004
Počet záznamov: 1