Počet záznamov: 1  

Externí rating a otázky regulace

  1. Blahová, Naďa Externí rating a otázky regulace / Naďa Blahová. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Využitie externého ratingu v Českej republike. Externý rating a aplikácia Basel II. Doterajšie požiadavky na ratingové agentúry vo väzbe k bankovej regulácie. Kritéria hodnotenia ratingových agentúr. Postoje Európskej komisie k činnosti ratingových agentúr.

    In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. -- ISSN 1336-8818. -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 5-16

    I. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 5-16

    336.76
    BA004
Počet záznamov: 1