Počet záznamov: 1  

Comparison of the administrative cost of the environmental charges on air pollution for large and extra-large sources of air pollution

 1. Pavel, Jan Comparison of the administrative cost of the environmental charges on air pollution for large and extra-large sources of air pollution / Jan Pavel, Leoš Vítek. -- Tab. -- Res. čes., Bibliogr. odkazy - Analýza ekologických poplatkov za znečistenie ovzdušia z pohľadu administratívnych nákladov na ich výber.

  In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. -- ISSN 1336-8818. -- Roč. 4, č. 2 (2007), s. 20-28

  I. Vítek, Leoš
  II. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. -- Roč. 4, č. 2 (2007), s. 20-28

  336.2
  BA004
Počet záznamov: 1