Počet záznamov: 1  

Elektronické peniaze a mobilné platby v eurozóne

  1. Hoschek, Miloslav Elektronické peniaze a mobilné platby v eurozóne / Miloslav Hoschek. -- Charakteristika elektronických peňazí. Pravidlá a regulácia e-peňazí v eurozóne. Dohľad nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva. Bruselská iniciatíva SECA. Úspešné projekty mobilných platieb v eurozóne.

    In Finančný manažment a controlling v praxi. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- ISSN 1337-7574. -- Č. 4 (2010), s. 195-198

    I. Finančný manažment a controlling v praxi. -- Č. 4 (2010), s. 195-198

    336.74
    BA004