Počet záznamov: 1  

E-learning a vzdelávanie v budúcnosti

  1. Szivósová, Mária E-learning a vzdelávanie v budúcnosti / Mária Szivósová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Doterajší vývoj v oblasti e-learningového vzdelávania, výhody, prínosy a rezervy. Vzdelávanie v informačnej spoločnosti a výhody novej formy vyučovania. Prekážky realizácie e-vzdelávania a zmeny vo vzdelávacom procese. Nástroje pre tvorbu študijných materiálov. Pedagogika pre e-vzdelávanie.

    In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM : grafy, obr., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2949-5. -- S. 1-5

    I. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. -- S. 1-5

    37
    BA004
Počet záznamov: 1