Počet záznamov: 1  

Špecifiká kapitálového trhu SR vo väzbe na integračné a globalizačné procesy

  1. Piovarčiová, Veronika Špecifiká kapitálového trhu SR vo väzbe na integračné a globalizačné procesy / Veronika Piovarčiová

    In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava, 9. a 10. októbra 2003. -- [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. -- 287 s.. -- ISBN ISBN 80-225-2218-X. -- S. 150

    I. Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave Bratislava, 9. a 10. októbra 2003. -- S. 150
    BA004
Počet záznamov: 1