Počet záznamov: 1  

Industrial parks - history, their present and influence on employment

  1. Vidová, Jarmila Industrial parks - history, their present and influence on employment / Jarmila Vidová. -- Grafy, mp., tab. -- Teoretické definície priemyselných parkov a historické podklady ich projektovania. Rozvoj priemyselných parkov a ich vplyv na zamestnanosť. Zoznam priemyselných parkov na Slovensku. Nezamestnanosť podľa jednotlivých krajov.

    In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. -- Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. -- ISSN 1213-2446. -- Roč. 10, č. 1 (2010), s. 41-58

    I. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. -- Roč. 10, č. 1 (2010), s. 41-58

    338.45
    BA004