Počet záznamov: 1  

Agenda Európa 2020 ťahá Úniu z krízy

  1. Hölcz, Róbert Agenda Európa 2020 ťahá Úniu z krízy / Róbert Hölcz. -- Obr. -- Ekonomická úroveň členských štátov Únie. Nadnárodná politika Európskej centrálnej banky. Pokles úrovne nových technológií. Vzrastajúce sociálne napätie. Mínusové hospodárenie a verejné dlhy. Negatívne dôsledky krízy. Nová stratégia budúcnosti Európy.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : MF MEDIA, 2010. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 10, č. 5 (2010), s. 12-13

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 10, č. 5 (2010), s. 12-13

    339.92
    BA004