Počet záznamov: 1  

Prístupy poštových podnikov k e-commerce

  1. Kremeňová, Iveta Prístupy poštových podnikov k e-commerce / Iveta Kremeňová. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Digitalizácia a automatizácia v činnostiach organizácie. Prístupy poštových podnikov k elektronickému obchodovaniu. Marketing, reklama a inovácie v poštovej prevádzke. Výhody a nevýhody elektronického obchodu.

    In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. -- Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. -- ISSN 1337-0839. -- Roč. 3, č. 2 (2009), s. 38-41

    I. Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. -- Roč. 3, č. 2 (2009), s. 38-41

    656.8
    BA004