Počet záznamov: 1  

Inbound marketing a nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie

  1. Horňák, Pavol Inbound marketing a nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie / Pavol Horňák. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Autor v príspevku sleduje prechod od marketingovej komunikácie prostredníctvom konvenčných médií, ku komunikácii v prostredí internetu. Zaoberá sa retrospektívou vývoja tohto stavu a vychádzajúc z jeho analýzy predkladá súbor bodov, ktoré budú tento vzťah v budúcnosti dotvárať a stáť v strede záujmu marketingových oddelení. Inboud marketing, outboud marketing - definície.

    In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-7318-922-8

    I. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010

    681.324
    BA004