Počet záznamov: 1  

Methods of measurement of defined benefit (pension) liabilities according to IAS 19 and their impact on information presented in financial statements

  1. Števková, Lucia Methods of measurement of defined benefit (pension) liabilities according to IAS 19 and their impact on information presented in financial statements / Lucia Števková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr.odkazy - Zmeny v účtovaní dôchodkov v posledných 40tich rokoch. Historické aspekty účtovania dôchodku (definovanej dávky) a metódy ich merania. Meranie plánov dôchodkov pred rokom 1998. Meranie plánov dôchodkov podľa IAS 19. Príklad.

    In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-7318-922-8. -- S. [1-12]

    I. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. -- S. [1-12]

    657
    BA004