Počet záznamov: 1  

Analýza a vybrané súvislosti vývoja čínskych devízových rezerv

 1. Hamara, Andrej Analýza a vybrané súvislosti vývoja čínskych devízových rezerv / Andrej Hamara, Stanislav Zábojník. -- Graf. -- VEGA 1/0771/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Charakteristika a analýza aktuálneho vývoja čínskych devízových rezerv. Hlavné faktory, ktoré môžu významne determinovať budúci vývoj v tejto oblasti. Implikácie pre vývoj čínskeho aj celosvetového hospodárstva.

  In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference : Praha, 29. dubna 2010. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. -- 357 s. : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-245-1583-0. -- S. 227-232

  I. Zábojník, Stanislav
  II. Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference Praha, 29. dubna 2010. -- S. 227-232

  339.74
  BA004