Počet záznamov: 1  

Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva

  1. Littvová, Veronika Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva / Veronika Littvová. -- Obr., tab. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok je súčasťou riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 160 pod názvom: "Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov". - Ekonomické znalectvo a jednotlivé súčasti finančných služieb za podmienok ustanovených v zákone znalcami pre zadávateľa. Prepojenie medzi finančnými službami a znaleckou činnosťou. Bankové operácie ako súhrn jednotlivých činností, ktoré vykonávajú banky pre právnické a fyzické osoby na základe bankového povolenia. Vykonávanie ekonomickej znaleckej činnosti v Slovenskej republike, Zákon č. 382/2004 Z.z.

    In Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov I. : zborník statí mladých vedeckých pracovníkov. -- Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. -- CD-ROM : sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2840-5. -- S. 17-23

    I. Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov I. : zborník statí mladých vedeckých pracovníkov. -- S. 17-23

    336.71
    BA004