Počet záznamov: 1  

AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

 1. AIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (13. : 20.-21.5.2010 : Bratislava, Slovensko) AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings [abstracts] : 13th international scientific conference ; zostavenie zborníka Ružena Pardelová. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- [36] s. -- Zborník vyšiel v rámci osláv 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU. - Príloha ku: AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. -- ISBN 978-80-225-2980-8

  I. Pardelová, Ružena
  II. Bandurič, Igor
  III. Bartošová, Jitka
  IV. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta hospodárskej informatiky ((Bratislava, Slovensko)) V. Názov : Applied Informatics Econometrics Statistics Accounting 2010

  330.47
  BA004