Počet záznamov: 1  

Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO Radu 9000

  1. Socha, Luboš Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO Radu 9000 / Ľuboš Socha. -- Popis urobený: 21.5. 2010 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Problematika kvality sa dnes dotýka prakticky každej oblasti nášho života. Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO radu 9000. Dôvody vzniku systémov manažérstva kvality a potrebu ich ujednotenia prostredníctvom Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu v normách ISO radu 9000. Postupná genezu týchto noriem a ich implementáciu do národných sústav.

    In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2010. -- ISSN 1336-7137. -- Roč. 6, č. 1 (2010), s. 46-51

    I. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Roč. 6, č. 1 (2010), s. 46-51

    658.56
    BA004