Počet záznamov: 1  

Nové logistické služby zákazníkom v distribučnom reťazci

  1. Zaujecová, Dáša Nové logistické služby zákazníkom v distribučnom reťazci / Dáša Zaujecová. -- VEGA 1/0557/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Logistika ako veda. Súčasné postavenie logistiky. Kvalita obchodných vzťahov. Úroveň logistiky. Koncepcie logistických služieb pre globalizované prostredie. Špecifiká logistického trhu. Komplexné logistické služby. Spokojnosť zákazníka.

    In Diagnostika podniku, controlling a logistika : V. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010. -- Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-554-0175-1. -- S. 406-412

    I. Diagnostika podniku, controlling a logistika : V. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010. -- S. 406-412

    164
    BA004